Metsäekologia -               ARVOKKAAT ELINYMPÄRISTÖT

Luonnonsuojelulain tarkoittamat arvokkaat luontotyypit

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervaleppäkorvet 
Luonnontilaiset hiekkarannat 
Avointa maisemaa hallitsevat yksittäiset kookkaat puut tai puuryhmät 


| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |