Metsäekologia -               ARVOKKAAT ELINYMPÄRISTÖT

Soiden ennallistaminen

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myös soita voidaan ennallistaa. Soiden ennallistamisessa on olennaisinta suon luontaisen vesitalouden palauttaminen, mikä vaikuttaa suotuisasti myös soiden eliölajiston elpymiseen. Ennallistamista tehdään Metsähallituksen hallinnoimilla luonnonsuojelualueilla erityisesti keidassuovyöhykkeellä. 
Ennallistamisen toimenpiteitä ovat suolle kasvaneen puuston poisto (valtaosin) sekä ojien tukkiminen. Ojien tukkiminen voidaan suorittaa joko patorakennelmilla tai ojituksen yhteydessä suosta kaivetulla turpeella. Jälkimmäinen vaihtoehto toteutetaan tavallisesti kaivurityönä. Pohjois-Karjalassa soita on ennallistettu lähinnä Ilomantsin ja Nurmeksen valtionmailla. Tämän sivun kuvat on otettu Nurmeksesta Mujejärven alueelta. 

 

 

Lisätietoa soiden ja metsien ennallistamisesta löydät Metsähallituksen www-sivuilta osoitteesta
http://www.metsa.fi/luo/ennallistaminen/ index.htm

 

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |