Metsäekologia -               ARVOKKAAT ELINYMPÄRISTÖT

Vähäpuustoiset suot 

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tähän luokkaan kuuluvat ojittamattomat, pienialaiset kitu- ja joutomaan nevat, rämeet ja korvet. Kysymykseen voivat siis tulla useat eri suotyypit. Suoluonnon monimuotoisuuden suojelussa on olennaista pyrkiä vesitaloudellisesti järkeviin kokonaisuuksiin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kunnostusojituksesta pidättäytymistä, mikäli suurin osa suosta on edelleen luonnontilassa. 

 

Pohjois-Karjalassa ojittamattomia soita ja niillä olevia saarekkeita on eniten maakunnan itä- ja pohjoisosissa. Eteläosissa suuri osa soista ojitettu tai otettu turvetuotantoon. 

 

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |