Metsäekologia -             SUOTYYPIT

Pensaikkoluhta

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tyypillistä jokivarren pajukkoluhtaa. Pensaikkoluhdilla on merkitystä monien 
lintulajien pesimäympäristöinä. Lieksa.

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |