Metsäekologia -             SUOTYYPIT

Neva

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevat ovat puuttomia, toisinaan hyvinkin märkiä avosoita. Niitä tyypitellään pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuuden perusteella useiksi eri tyypeiksi. Myös nevoja on ojitettu mutta ojitusten kannattavuus on ollut etenkin Pohjois-Suomessa kyseenalainen.

Nevojen linnusto on etenkin Pohjois-Suomessa runsas. Lisäksi nevoilla on merkitystä mm. teeren soidinpaikkoina sekä hilla- ja karpalosoina. Nykyään luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset nevat kuuluvat metsälain arvokkaisiin elinympäristöihin eli ovat vähäpuustoisia soita. 


Neva

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |