Metsäekologia -             SUOTYYPIT

Lähteet, lähteiköt ja tihkupinnat

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde on yksittäinen aukko maassa josta pohjavesi pulppuaa maan pinnalle. Lähteikkö on puolestaan usean eri lähteen muodostama kokonaisuus. Tihkupinta on usein puuton, ohutturpeinen kohta maassa josta pohjavesi tihkuu maan pinnalle, mutta jossa ei ole varsinaista purkautumisaukkoa kuten lähteessä.

Lähteet, lähteiköt ja tihkupinnat ovat yleensä hyvin pienialaisia soita. Tyypillinen sijaintipaikka on vaaran tai harjun alarinne. Talvellakin sulana pysyvän lähdeveden ansiosta pienilmasto ja kosteusolosuhteet ovat ympäri vuoden suhteellisen vakaat. Tämä mahdollistaa omaleimaisen kasvi- ja eläinlajiston esiintymisen.  Esimerkiksi sammallajisto on omaleimaista. Pensaskerros voi olla hyvinkin runsas. Lähteet, lähteiköt ja tihkupinnat ovat metsälain tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä.

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |